Kontakt

FORMAT
Stanisław Bober

Biuro handlowe:
33-100 Tarnów, ul. Rogoyskiego 2

telefon, fax: +48 14 628 41 59
e-mail: biuro@formatbiuroserwis.net

NIP 873-127-36-85

Rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 46 1050 1562 1000 0022 7902 0834